Jobb-bal differenciálás

Feladat:

 • a gyerekeknek a szívhez, vagy a kézhez kell húzniuk az ábrákat, a szerint, hogy merre „repülnek”
 • közben mondják is: „jobbra, balra”
 • megnevezzük az ábrákat
 • megnevezhetjük a színeket is
 • megszámlálhatjuk az ábrákat
 • egyszerűbb összeadásokat mondhatunk a képről (ha a tananyagban már elértük ezt a részt)
 • mondatokat is alkothatunk

Az első osztályosaimnál a jobb-bal síkban való differenciálására minden magyar nyelv és irodalom órán használok ezekhez hasonló feladatokat. Minden órán másikat, hogy a színes, kedves ábrákkal fenntartsam a gyerekek érdeklődését. Ez az első nehézségi szint, amivel megismertetem a gyerekeket.

A piktogramokat (szív-kéz) az interaktív tábla diáira mindaddig felteszem, míg a gyerekeknek szükségük van a megsegítésre.

Ebben az időszakban még nem lehet túl sok ábrát rakni a diákra, mert a gyerekek figyelmének állapota még nem teszi ezt lehetővé.

Ezzel a feladattípussal elősegítem a síkban való tájékozódás fejlődését, de szókincsfejlesztésre, az ábrák mozgatásával pedig finommotorika fejlesztésre is alkalmazható. Matematika, környezetismeret, de akár vizuális kultúra tantárgyi koncentráció is megfigyelhető benne.

Feladat:

 • a gyerekeknek soronként balról jobbra kell haladniuk, s közben mondaniuk kell, hogy: „jobbra, balra”, a szerint, hogy merre néz/fordul az ábra
 • ugyan azokat a lépéseket itt is elvégezhetjük, mint az 1. és 2. feladatsornál
  • megnevezzük az ábrákat
  • megnevezhetjük a színeket is
  • megszámlálhatjuk az ábrákat
  • egyszerűbb összeadásokat mondhatunk a képről (ha a tananyagban már elértük ezt a részt)
  • mondatokat is alkothatunk
 • differenciáljuk az oszlop és sor kifejezést, a táblánál végig is húzzuk a kezünket az oszlopokon és sorokon
 • közben megszámláljuk azokat
 • „Keresd meg azt az ábrát, amelyik a 2. sor és a 3. oszlop találkozásánál van!”
 • Karikázd be/húzd át/húzd alá ezt az ábrát! (A színt is megadhatjuk, amikor már tudják használni a tábla ezen funkcióját – „Piros színnel húzd át!”.)
 • Merre néz a jelölt ábra bal oldalán (jobb oldalán, felett, alatt) lévő ábra?
 • A sorban hányadik a bekarikázott/áthúzott/aláhúzott ábra? Írd fölé (sorszámnév írása).
 • „Keresd a párját!”
 • „Találd ki, melyik ábrára gondoltam!” – körülírom, folyamatosan szűkítem a lehetőségek számát a tulajdonságok meghatározásával

Az első és második osztályosaimnál a síkban való tájékozódásra minden magyar nyelv és irodalom órán használok ezekhez hasonló feladatokat. Minden órán másikat, hogy a színes, kedves ábrákkal fenntartsam a gyerekek érdeklődését. Ez a második nehézségi szint, amivel megismertetem a gyerekeket.

A piktogramokat (szív-kéz) az interaktív tábla diáira mindaddig felteszem, míg a gyerekeknek szükségük van a megsegítésre.

Ebben az időszakban még nagyobb méretű képeket rakok a diákra, mert a gyerekek figyelmének állapota még nem teszi lehetővé a több, kisebb ábra közötti tájékozódást.

Ezzel a feladattípussal elősegítem a síkban való tájékozódás fejlődését, de szókincsfejlesztésre, a táblára való tevékenykedéssel pedig finommotorika fejlesztésre is alkalmazható. Figyelem- és emlékezetfejlesztésre, analízis-szintézis, összehasonlítás képességének fejlesztésére, gondolkodás fejlesztésre, kifejezőkészség fejlesztésre is alkalmas. A társak munkálkodásának kivárásával, egymásnak való segítségnyújtással a szociális készségek is fejleszthetők. Matematika, környezetismeret, de akár vizuális kultúra tantárgyi koncentráció is megfigyelhető benne.